Dårligt indeklima: I de seneste år har det drejet sig om energioptimering og miljø, men indeklimaet i bygninger er også vigtigt for komforten, indlæringsevnen og i værste fald helbredet, når det gælder skoler og institutioner.

Artikel fra Berlingske tidende fredag den 19. maj 2017

Dårligt indeklima kan påvirke helbredet

”Hvis jeg havde et barn med astma, hvis symptomer tit blev forværret i skoletiden, ville jeg nok interessere mig lidt for skolemiljøet. Torben Sigsgaard

I de seneste år har det drejet sig om energioptimering og miljø, men indeklimaet i bygninger er også vigtigt for komforten, indlæringsevnen og i værste fald helbredet, når det gælder skoler og institutioner.

Udfordringen for indeklimaet

Udfordringen for indeklimaet er, ifølge Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, i høj grad ved at komme på dagsordenen igen. I mange år har der været fokus på energiforbruget, som naturligvis er vigtigt at have styr på, men det er vigtigt ikke at overse betydningen af et ordentligt indeklima. Det gælder private boliger, men også større offentlige bygninger som skoler og institutioner, hvor der er en masse børn og unge samlet hele dagen med larm, fug og dårlig luft til følge. Netop luftkvaliteten er et stort problem, når så mange mennesker skal være sammen inden døre i længere tid.

I dag må børnene blive inden for en stor del af dagen

”Det gælder om at få luftet ud med jævne mellemrum eller at sende børnene ud og få luft i frikvartererne, men begge dele kan være svære at indpasse i eksempelvis en moderne skoleverden. Børnene kommer ikke så meget ud længere, som den gang vi var børn, og vi blev sendt ud i alle frikvarterer. I dag må børnene blive inden for en stor del af dagen. Det giver dårlig luft, hvis ikke der er lavet moderne ventilationssystemer, og man får luftet ordentligt ud,” siger han.

Ophobning af CO2 i klasselokalerne

Ifølge Torben Sigsgaard er konsekvensen af sådan en lang dag i skole eller institution, at der ophobes CO2 og bioeffluenter, som giver en dårlig lugt og et ubehageligt indeklima. Ud over larm og forstyrrelser fra de andre børn – også uden for klasselokalerne – så er det med til at påvirke børnenes indlæringsevne. ”Det er ubehageligt at opholde sig i for børnene, og det giver en dårligere koncentration og dermed indlæring. Det er et problem,
og en undersøgelse fra DTU påviser, at koncentrationen af CO2 er for høj i 60 procent af klasselokalerne. Det er ikke direkte sundhedsskadeligt for almindeligt raske børn, men mange skoler er bygget for dårligt, og ventilationen er ikke god nok, så det øger også risikoen for, at der trænger fugt ind i lokalerne, og så er der også andre ting på spil,” forklarer han.

Fugt i lokalerne påvirker astmabørn

Torben Sigsgaard

Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Med fugt i lokalerne stiger risikoen for, at der udvikles skimmelsvamp, som kan give bakterier, måske følgesygdomme og i hvert fald kan have konsekvenser for børn med for eksempel astma. Det er måske ikke altid, at forældrene tænker over sammenhængen med et dårligt indeklima i skolen eller institutionen, men det er her, at barnet opholder sig en stor del af dagen.

Rensning og desinficering af luften

Der er dog mulighed for at forbedre bygningen og eksempelvis rense og desinficere den, hvilket kan afhjælpe nogle af problemerne. ”Hvis jeg havde et barn med astma, hvis symptomer tit blev forværret i skoletiden, ville jeg nok interessere mig lidt for skolemiljøet. Der er en risiko for, at det påvirker astmaen, og det er værd at overveje om der kan være en sammenhæng. Desuden betyder de mange børn tæt sammen med dårlig luft og eventuel fugt, at smittefaren øges. Det er klart, at den tætte kontakt samt hosten og nysen er med til at højne smittespredningen,” forklarer Torben Sigsgaard.

Svært med ens krav til indeklima

Målet er, ifølge Torben Sigsgaard, at skabe robuste bygninger, som passer til den måde, som folk bruger dem på. Vi opfører os alle forskelligt, når det gælder indeklima, og vi er ikke ens, når det drejer sig om, hvilken temperatur eller udluftningshyppighed vi foretrækker, så
er det svært at gøre målene eller kravene helt ensrettede, når det gælder indeklima. Man har prøvet at opstille nogle krav, og Green Building Council overvejer
at udforme nogle krav vedrørende indeklima.

Institutioner i dag er måske ikke bygget til antallet af børn, der er i dem

”Mange af de bygninger, man bruger til institutioner i dag er måske ikke bygget til antallet af børn, der er i dem, men hvis man bygger til det rigtige antal, er det selvfølgelig bedre for indeklimaet. Når vi bygger vores private hjem, har vi ofte specifikke krav til indeklima og energiforbrug m.m. og kan hurtigere udbedre det, hvis det ikke opfylder vores ønsker. Det er lidt vanskeligere i større byggerier, hvor der er mange forskelligere interessenter og ombygninger eller renoveringer af langt større opgaver,” mener han.