FAQ2020-08-24T14:27:14+02:00

FAQ

Hvordan kvalitetssikres behandlingen?2020-06-30T19:52:12+02:00

Behandlingen kvalitetssikres ved enhedens sensorer, der overvåger behandlingen og alarmerer operatøren ved afvigelser. Resultatet er et mikrobefrit miljø, hvor 99,9999% af mikrober og sporer er dræbt (Log-6). Resultatet af desinficeringen opbevares og dokumenteres automatisk i en elektronisk genereret rapport til brug for efterfølgende kvalitetskontrol og dokumentation.

Fik du ikke svar på det du søgte?2020-06-17T11:35:31+02:00

Søger du svar på spørgsmål her, som du ønsker besvaret, så send os gerne en mail, så vil vi forsøge at besvare dem.

Stiller du et rigtigt godt spørgsmål, der kan være interessant for andre og som bliver tilføjet vores FAQ liste, vil du blive belønnet med en lille gave fra os.

Stil gerne spørgsmål til os her:

Anbefales Decon-X til rumdesinfektion i sundhedssektoren?2020-06-17T11:33:33+02:00

Statens Serum Institut anbefaler teknologien til rumdesinfektion i sundhedssektoren:

Af Statens Serum Instituts hjemmeside fremgår det – ”Der foreligger dokumentation for, at Decon-X DX1 i kombination med Decon-X 521 har den ønskede effekt over for vegetative bakterier, svampe og bakteriesporer under rene forhold ved brug af NF T72-281-tests af desinfektionsmidler til rumdesinfektion. CEI finder på det foreliggende grundlag, at Decon-X DX1 i kombination med Decon-X 521 efter forudgående rengøring kan anvendes til rumdesinfektion i sundhedssektoren ved udbrud med resistente bakterier, Roskildesyge og Clostridium difficile, samt eventuelt ved slutrengøring/desinfektion, hvor dette ønskes”

Kvalitetskontrol efter hver behandling – Hvordan det?2020-06-17T11:33:16+02:00

Med en Climates Desinficering opnås en effektiv og grundig desinfektion. Behandlingen kvalitetssikres ved enhedens sensorer, der overvåger behandlingen og alarmerer operatøren ved afvigelser. Resultatet er et mikrobefrit miljø, hvor 99,9999% af mikrober og sporer er dræbt (Log-6).

Er det testet i Danmark?2020-06-17T11:32:12+02:00

Robotteknologien med brug af DX521 er gennemtestet, veldokumenteret, godkendt samt ISO Certificeret. Med en Climates Desinficering opnås en effektiv og grundig desinfektion. Robotteknologien er en af de mest avancerede til desinfektion og bekæmpelse af mikroorganismer og Climates har på nuværende tidspunkt behandlet mere end 250 rum i Danmark. Det bliver brugt i flere og flere kommuner og virksomheder.

Hvem kan køre med robotten?2020-06-30T19:49:06+02:00

Robotten bør kun betjenes af en Climates Certificeret operatør. Operatøren placerer robotten i det klargjorte rum. Ved hjælp af enhedens Touchskærm eller via en iPad igangsættes behandlingen. Under behandlingen fyldes rummet af tør tåge af mild brintoverilteopløsning (Hydrogenperoxid 5 %) i nøje afstemte cyklusser. Hele processen varer ca. 3 timer, hvor operatøren kan foretage sig andre ting. Desinficeringen overvåges af robottens sensorer. Information om afvigelser i processen sendes med trådløs kommunikation til operatøren. Det giver et bekvemt og sikkert arbejdsmiljø for operatøren. Rummet kan benyttes umiddelbart efter behandlingen er afsluttet og udluftning er foretaget. Kvalitetsrapport fremsendes til operatøren, når behandlingen er gennemført succesfuldt.

Vigtige parametre for valg af desinficeringsløsning?2020-06-17T11:31:37+02:00

Udover log er følgende parametre ofte afgørende i evaluering af teknologiløsning:

  • Jævnhed og fordeling af desinficeringseffekt (overflader, luft, sprækker, revner, hvor menneskehænder og UV-lys ikke kan nå).
  • Automatiseringsgrad (operatør tidsforbrug og betjeningsvenlighed/arbejdsmiljø)
  • Procesovervågning og procesdokumentation (Umiddelbar kvalitetssikring efter endt behandling)
  • Support (dansk) og driftsgaranti på robotten
Hvad betyder Log-6 niveau og hvorfor er 99,99% ikke altid godt nok?2020-06-17T11:31:20+02:00

Det er kendt at sundhedssektor (hospitaler og plejesektor) samt fødevareindustri anvender betydelige ressourcer på at forhindre smitte- og kontamineringsrisiko fra farlige bakterier, svampe og vira, f.eks. C. difficile (C. diff), C. auris og norovirus. Men der er stadig betydelig risiko for infektion. Forskellige desinficeringsmetoder er tilgængelige men har ikke samme effektivitet.

Den logaritmiske skala anvendes som et objektivt mål for hvor effektiv en helrumsdesinficering er. Logreduktion (eller faldet i patogener) adskilles med faktorer på 10, idet hver yderligere faktor øger reduktionen af ​​antallet af levende bakterier med 90%. Logreduktion som en procentvis reduktion ser således ud:

1-log reduktion = 90% reduktion
2-log reduktion = 99% reduktion
3-log reduktion = 99,9% reduktion
4-log reduktion = 99,99% reduktion
5-log reduktion = 99.999% reduktion
6-log reduktion = 99.9999% reduktion

Til illustration af effekten på de forskellige log-niveauer: Hvis udgangspunktet er en koloni på 1.000.0000 (en million) C. diff. bakterier, betyder dræbningshastighederne følgende:

Et 1-log-drab reducerer kolonien til 100.000 C. diff bakterier
Et 2-log-drab reducerer kolonien til 10.000 C. diff bakterier
Et 3-log-drab reducerer kolonien til 1.000 C. diff bakterier
Et 4-log-drab reducerer kolonien til 100 C. diff bakterier
Et 5-log-drab reducerer kolonien til 10 C. diff bakterier
Et 6-log-drab reducerer kolonien til 1 C. diff bakterie.

Den højest mulige effektivitet, opnås med sporicide desinfektionsmidler, der dræber 99.9999% af patogener (6-log drab). Desinfektionsløsninger med lav log kan efterlade farlige patogener som C. diff, C. auris og norovirus.

Climates har derfor valgt at basere sine løsninger på kombinationen af Decon-X robotteknologi og Decon 521 – hydrogenperoxid (5%), der sikrer log-6 ved 3 fulde cyklusser.

Hvor mange minutter går der før jeg kan komme hjem igen?2020-06-17T11:31:00+02:00

Under behandlingen fyldes rummet af tør tåge af mild brintoverilteopløsning (Hydrogenperoxid 5 %) i nøje afstemte cyklusser. Hele processen varer ca. 3 timer. Rummet kan benyttes umiddelbart efter behandlingen er afsluttet og udluftning er foretaget. Rummet er nu nulstillet og desinficeret.

Er det det samme som OZON?2020-06-17T11:30:46+02:00

Nej, Ozon er et meget ustabilt O3 ​molekyle og det dræber alt organisk levende. Det kan skade elektronik og plast over meget lang tid og hvis der er for høj luftfugtighed, vil der udvikles noget der minder om en stinkbombe (svovlforbindelse).

Hvad er en Decon-X robot?2020-06-17T11:26:52+02:00

Decon-X er en avanceret desinficeringsrobot, der er udviklet og produceret i Norge. Den benytter en højt udviklet teknologi til desinficering, der fjerner uønskede mikroorganismer, som virus, bakterier og dræber skimmelsporer fra luften og alle tilgængelige overflader. Også på bagsiden af håndtag, i revner og undersider, hvor lys ikke kan nå. Desinficeringen fjerner 99,9999% af mikroberne uden manuel berøring og uden skader på møbler, tekstiler eller teknisk udstyr.

Robotten leveres på nuværende tidspunkt i 3 versioner:

  • DX1 mobil enhed
  • DX1F med 5m forlænger slange (f.eks. til anvendelse i ambulancer)
  • Fasmonteret specialdesignet anlæg
Hvor stort et areal kan en robot desinficere?2020-06-17T11:30:14+02:00

En robot kan desinficere op til 200m³. Er arealet større kan flere robotter samarbejde om at mætte rummet.

Kan jeg være i rummet mens robotten kører?2020-06-17T11:29:59+02:00

Nej, når rummet er under tryk anbefales det ikke at man opholde sig i rummet uden gasmaske.

Skal der gøres rent bag efter?2020-06-17T11:29:39+02:00

Nej, Behandlingen efterlader ingenting på overflader, da restproduktet er ilt. Dette er testet og godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen.

Bliver farverne på møblerne afbleget?2020-06-17T11:29:25+02:00

Nej, da brintoverilteopløsningen kun er 5% og rummætningen kun sker i kort tid vil intet blive bleget eller skadet af behandlingen.

Skal rummet tømmes helt før behandlingen?2020-06-30T19:53:32+02:00

Alt inventar og teknisk udstyr kan blive i rummet under behandlingen. Det eneste man bør fjerne er uemballerede madvarer.

Er det noget der kan tage skade af brintoverilte?2020-06-30T19:46:54+02:00

Nej, da brintoverilteopløsningen er så mild (5%) og kontakttiden er meget begrænset, vil intet tage skade af brintoverilte behandlingen.

Hvordan påvirker brintoverilte mikroorganismer?2020-06-17T11:28:33+02:00

Når tågen af brintoverilte rammer luften og alle tilgængelige overflader Oxyderes alle uønskede mikroorganismer, som virus, bakterier og dræber skimmelsporer.

Hvordan virker teknologien?2020-06-17T11:27:12+02:00

Robottens specielt udviklede dyse danner en tør tåge af DX521 – desinficeringsvæske. Rummet sættes med tågen under tryk og rammer i nøje afstemte cyklusser luften, alle overflader, revner og sprækker og nulstiller alle mikroorganismer.

Desinficering efter covid-19 med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates DX1 robotteknologi

Titel

Go to Top