Desinficering efter covid-19 med Climates robotteknologi

Med Climates desinficering efter covid-19 kan smitterisiko fra SARS-CoV-2 effektivt fjernes fra luften og fra alle tilgængelige overflader.

Behandlingen efter covid-19 kan anvendes både forebyggende og ved smitteudbrud.

Kontakt os for en dialog om mulighederne for desinficering efter covid-19 med udgangspunkt i jeres aktuelle behov.

Climates innovative desinficeringsmetode med tør tåge af brintoverilte (H2O2) har dokumenteret effekt (log6 ,99,9999%) overfor bakterier, virus samt bakteriesporer med den største modstandsdygtighed. Ved omdannelsen af brintoverilte (H2O2) til vand og ilt (oxygen) opstår frie radikaler. De ødelægger først SARS-CoV-2 kappen (lipidmembran) derefter cellens RNA. På denne måde er brintoverilte-tågen dræbende for SARS-CoV-2 og forhindrer smitterisiko.

Godkendt til rumdesinfektion efter DS/EN 17272:2020

Climates er anbefalet til rumdesinfektion af Statens Serum Institut og effekten er dokumenteret af Dr. Brill + Dr. Steinmann i Tyskland, samt Micans, Microbial Analytics Sweden AB.

Desinficering efter covid-19 med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates DX1 robotteknologi

Enkel og automatisk log6 desinficering

1. Klargør rum og udstyr

2. Start robotten

3. Vælg behandling

4. Desinficering i gang

5. SMS notifikationer

6. Dokumenteret resultat