Desinficering

Det er kendt at sundhedssektor (hospitaler og plejesektor) samt fødevareindustri anvender betydelige ressourcer på at forhindre smitte- og kontamineringsrisiko fra farlige bakterier, svampe og vira, f.eks. C. difficile (C. diff), C. auris og norovirus. Men der er stadig betydelig risiko for infektion. Forskellige desinficeringsmetoder er tilgængelige men har ikke samme effektivitet.

Den logaritmiske skala anvendes som et objektivt mål for hvor effektiv en helrumsdesinficering er. Logreduktion (eller faldet i patogener) adskilles med faktorer på 10, idet hver yderligere faktor øger reduktionen af ​​antallet af levende bakterier med 90%. Logreduktion som en procentvis reduktion ser således ud:

1-log reduktion = 90% reduktion
2-log reduktion = 99% reduktion
3-log reduktion = 99,9% reduktion
4-log reduktion = 99,99% reduktion
5-log reduktion = 99.999% reduktion
6-log reduktion = 99.9999% reduktion

Til illustration af effekten på de forskellige log-niveauer: Hvis udgangspunktet er en koloni på 1.000.0000 (en million) C. diff. bakterier, betyder dræbningshastighederne følgende:

Et 1-log-drab reducerer kolonien til 100.000 C. diff bakterier
Et 2-log-drab reducerer kolonien til 10.000 C. diff bakterier
Et 3-log-drab reducerer kolonien til 1.000 C. diff bakterier
Et 4-log-drab reducerer kolonien til 100 C. diff bakterier
Et 5-log-drab reducerer kolonien til 10 C. diff bakterier
Et 6-log-drab reducerer kolonien til 1 C. diff bakterie.

Den højest mulige effektivitet, opnås med sporicide desinfektionsmidler, der dræber 99.9999% af patogener (6-log drab). Desinfektionsløsninger med lav log kan efterlade farlige patogener som C. diff, C. auris og norovirus.

Udover effekten, der identificeres ved log, er følgende parametre ofte afgørende i evaluering ved valg af teknologi:

  • Jævnhed og fordelingen af dråber (overflader, luft, sprækker, revner, hvor lys eksempelvis ikke kan nå).
  • Automatiseringsgrad (operatør tidsforbrug, sensor teknologi, alarm ved uhensigtsmæssig hændelse)
  • Hensyn til operatøren (krævede værnemidler, betjeningsvenlighed og krav til arbejdsmiljø).
  • Procesovervågning (Online adgang under hele processen)
  • Kvalitetskontrol (procesdokumentation efter endt proces lagres i hukommelse)

Climates har derfor valgt at basere sine løsninger på kombinationen af Decon-X robotteknologi og hydrogenperoxid (5% konc.): Resultatet er automatisk log6 desinficering med dokumentation for hver behandling.

Yderligere leverer vi rådgivning og sparring om valg af løsning samt implementering i opdaterede rutiner og retningslinjer.

Suppleret med serviceaftale der sikrer dansk support og 10 års driftsgaranti. Derudover har vi 24/7 døgnberedskab til indsats, hvis der er akut behov.

Desinficering efter covid-19 med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates robotteknologi
Desinficering med Climates DX1 robotteknologi

Enkel og automatisk log6 desinficering

1. Klargør rum og udstyr

2. Start robotten

3. Vælg behandling

4. Desinficering i gang

5. SMS notifikationer

6. Dokumenteret resultat