24.03.2020 –Vikærgården i Aarhus bryder smittekæden med robotteknologi til desinficering

Vikærgården får hjælp af Climates i forberedelserne på at kunne huse Corona-smittede

Hvis Aarhus Universitetshospital kommer under pres på sengepladser ved en drastisk stigning i antallet af borgere smittet med Coronavirus, vil Vikærgården i Risskov, som er et center for korttidspladser have plads til 84 Coronasmittede.

Kommunen gør alt for at mindske smitterisikoen hos borgere og beboere, fastholde en rask medarbejderstab og samtidig skabe flere sengepladser. Smittekæden kan brydes ved hjælp af effektiv desinficering, der sikrer at kortidspladserne hurtigt bliver nulstillet for smitte mellem patienterne.

Climates og Vikærgården har været på forkant med den nye teknologi og har igennem længere tid haft et godt samarbejde. Vikærgården har siden 2015 haft 2 desinficerings robotter til test i centret, da Vikærgården også er Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi i Aarhus. Der er stor fokus på den hjælp man kan få fra den teknologiske udvikling og det kræver lidt ekstra, når man som Vikærgården årligt skal håndtere et borgerflow på om mod 800 borgere.

I starten blev robotterne kun brugt på borgerstuerne, men i den seneste tid er de også blevet anvendt til desinficering af træningssalene. Der opleves også en stor udfordring i forhold til at få desinficeret hjælpemidler, som ikke tåler damp eller vaskehal, f.eks. genstande med tekstiler, som f.eks. kørestole. Under behandlingen desinficeres alt hvad der er i rummet med en tørdamp af brintoverilte, uden noget tager skade, så det gælder blot om at samle hjælpemidlerne i et rum, lukke døren og sætte behandlingen i gang.

Vikærgården er normalt et aflastningscenter med korttidspladser der aftager borgere fra AUH som er lægeligt færdigbehandlet, eller borgere fra eget hjem, som fortsat har behov for pleje, behandling og rehabilitering fra sundhedspersonale.

Rehabiliteringshøjskolen og Vikærgården er nu blevet udvalgt til at aflaste regionen ved Corona-smitte. I første omgang samles de smittede borgere på Rehabiliteringshøjskolen og efterfølgende på Vikærgården, hvis der måtte blive behov for det.

Den gennemtestede robotteknologi tages nu for alvor i anvendelse mellem alle ud- og indflytninger af centrets borgere og hvor der måtte være behov for hurtig desinficering.  Alle rum er med hjælp fra Climates certificerede operatører blevet opmålt og klargjort til desinficering. Der er udarbejdet lokale beskrivelser af arbejdsgange vedrørende anvendelsen, for at tilsikre, at desinficeringsteknologien udnyttes til dens fulde potentiale. Personalet kan således selv anvende robotterne på de forud definerede områder.

Ud over brug af kommunens egne indkøbte robotter har Climates et mobilt beredskab der kan træde til og yde akut hjælp i form af behandlinger, så smittekæden hurtig kan brydes.

 

Robotteknologien går under navnet Decon-X og Climates er Decon-X partner i Danmark. Teknologien, der sætter rummet under tryk med en uskadelig tør tåge af 5%-brintoverilte, er godkendt af både Statens Serum Institut og Miljø- og Fødevarestyrelsen til desinficering af rum. Behandlingen kan både køres præventivt og som endelig behandling. Behandlingen tager fra 1 til 4 timer efter behov og rummets størrelse. Ved desinficering fjernes 99,9999 % af mikroberne, og derved alle bakterier, sporer og virus, uden at bidrage til resistens.

Teknologien anvendes allerede i flere kommuner i Danmark. Anvendelsen er mere udbredt i Norge, hvor mere end 160 kommuner benytter denne teknologi.

Hvis der er spørgsmål til Vikærgårdens erfaringer med teknologien kan flere informationer findes her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk