For både helbred og økonomi kan det være en rigtig god og langsigtet investering at afslutte renoveringen af skimmelsvamp ordentligt. På boligområdet kan en ny teknologi nu gøre op med problemerne med skimmelsvamp og følgesygdomme – og spare rigtig mange penge på bundlinjen.

Climates i Bygge & Anlægsavisen

En ny teknologi gør det nu for første gang muligt at komme skimmelsvamp endegyldigt til livs. Det gælder også på boligområdet, hvor bl.a. boligforeninger og udlejningsejendomme i årevis har kæmpet en ulige kamp mod tilbagevendende skimmelsvamp med dyre forsikringssager og ikke mindst dårligt helbred for beboerne til følge.

Den ultimative skimmelbehandling

Signe Steen RisagerDet er Climates Danmark, der som de eneste i verden er certificerede indeklimabehandlere med den nye opfindelse, den såkaldte Decon-X DX1-desinficering. Behandlingen bekæmper enkelt, skånsomt og uden brug af giftige kemikalier mikroorganismerne ved at blæse tørdamp i form af brintoverilte ind i f.eks. et rum i en lejlighed. Og ifølge Climates Danmark har opfindelsen potentialet til at revolutionere skimmel- og fugtbehandlingen også på ejendomsmarkedet:

– Det er en helt ny, højtudviklet teknologi, så ingen skal have dårlig samvittighed over ikke at have brugt den før. Vi kan videnskabeligt dokumentere, at det virker. Vores behandling bør udgøre den sidste del af en skimmelrenovering og er en engangsforeteelse, hvis fugtkilden og den synlige skimmel er fjernet. Behandlingen tager kun fem timer, og resultatet er et mikrobefrit miljø, hvor 99.9999 % af mikrober og skimmelsporer i rummet er dræbt efter blot én behandling, siger Signe Steen Risager, adm. direktør hos Climates Danmark.

– Vi testede første gang løsningen i en skimmelplaget og ildelugtende kælder i en ejendom på Amagertorv i København for at finde ud af effekten på indeklimaet. Efter behandlingen var det en fantastisk oplevelse at træde ind i rummet efter blot en halv times udluftning. Et helt forandret rum, hvor luften er komplet ren og lugtfri.

Undgå sygdom og genhusning

Maskinens tåge trænger ind i alle revner og sprækker, hvor almindelig rengøring ikke kan komme til. Den fjerner bakterier og vira og dræber skimmelsporer i luften, som er dem, der gør beboerne syge. Samtidig skader den hurtige, effektive og miljørigtige behandling hverken møbler, elektronik eller andet inventar, så yderligere afrensning heraf kan undgås. Man vil derfor ofte helt kunne undgå genhusning ved skimmelrenoveringer, som kan være en omkostningstung affære – og i stedet få et komplet rent og desinficeret miljø, hvis hele skimmelbehandlingen ellers er udført korrekt:

– Det handler om ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. Hvis luften og inventaret ikke bliver renset efter en skimmelrenovering, kan beboerne blive uhelbredeligt syge som følge heraf. Så hvis man skimmelrenoverer og derefter afslutter med at desinficere med Decon-X DX1, er man helt sikker på at sporerne er dræbt og allergenerne er fjernet, så sagen endeligt kan afsluttes. Det kan spare tid og rigtig mange penge på sigt.

Uden spor efter skimmel

Decon-X DX1-behandlingen kan med fordel benyttes som den afsluttende desinficering i fugt- og skimmelsager, men kan også bruges som en midlertidig behandling, der straks dræber sporene, så videreudvikling af skimmelsvamp forhindres, og nye skader undgås. Dette kan være imens planlægningen af renoveringen finder sted eller en evt. forsikringssag behandles.

Desinficeringsløsningen kan desuden benyttes ved lugtsanering i forbindelse med f.eks. røg og sodlugt efter brand – samt rengøring efter skadedyrsbekæmpelse og kloakskader, så eventuelle bakterier fjernes.  Signe Steen Risager og Climates Danmark er ikke i tvivl om metodens revolutionerende egenskaber:

– Decon-X DX1-løsningen kan effektivt og på én gang løse problemerne med dårlig luftkvalitet i boliger – og på mange andre områder såsom børnehaver, skoler og andre institutioner samt på arbejdspladser hvor elever og medarbejdere i årevis har kæmpet med dårlig luftkvalitet.