Ren luft til skolerne – En ny teknologi kan nu effektivt og miljørigtigt gøre op med dårlig luftkvalitet på danske skoler og institutioner. Climates Danmark modtog velkomstprisen fra Estate Media i 2016.

Artikel fra Bygge og anlægsavisen

ren-luft-til-skolerne-climates-artikel

Ren luft til skolerne

Det er ingen hemmelighed, at danske skoler og institutioner har kæmpet med dårligt indeklima i årtier. Og ifølge Astma-Allergi Danmark peger den seneste forskning på, at problemer med skimmel og fugt påvirker skoleelevernes lungefunktion, vejrtrækning og koncentrationsevne betydeligt.
Men nu kan en ny norsk teknologi for alvor gøre noget ved problemerne og for-bedre vilkårene også for skolebørnene. På Building Green messen præsenterer Clima-tes Danmark således opfindelsen, den såkaldte Decon-X DX1-desinficeringsløsning, der har potentialet til at kunne revolutionere skimmel- og fugtbehandlingen på de danske skoler og institutioner:

Engangsbehandling med dokumenteret virkning

Nu kan vi gøre noget ved problemet og videnskabeligt dokumentere, at det virker. Vores behandling udgør de sidste 5 % af en skimmelbehandling, og hvis fugtkilden el-lers er fjernet, så er det en engangsbehand-ling, der kun tager fem timer og giver et mikrobefrit miljø, hvor minimum 99.9999 % af mikrober og sporer er dræbt efter én behandling, siger Signe Steen Risager, adm. direktør hos Climates Danmark.

Decon-X DX1 er en maskine, der helt enkelt bekæmper mikroorganismer såsom bak-terier, vira, lugt og skimmelsporer ved at blæse tørdamp i form af brintoverilte ind i lokalet. Det er ifølge Climates Danmark en skånsom og helt ufarlig teknologi uden anvendelse af giftige kemikalier, som ikke skader inventar eller elektronik og som efterlader et fuldstændigt rent og desinfice-ret miljø:

Oplevelsen af et helt forandret rum

Løsningen er oprindeligt udviklet til desinficering på sygehuse i Norge. I Norge er klimaet køligere og ikke så fugtigt, hvorfor der ikke er de samme udfordringer med fugt og skimmelsvamp som herhjemme. Vi fik til at begynde med løsningen testet på en svært skimmelramt kælder i en ejendom på Amagertorv i København for at finde ud af, hvilken effekt den havde på indeklimaet, siger Signe Steen Risager og fortsætter: Det var en fantastisk oplevelse at træde ind i rummet efter behandlingen, hvilket man kan gøre efter blot en halv times udluftning. Et totalt forandret rum, hvor luf-ten er komplet ren og lugtfri. Det var som om alle effekterne var fjernet og væggene var blevet malet hvide, selv om de jo var sorte af skimmelsvamp.

Tågen trænger ind i alle revner og sprækker og desinficerer alt – også alle skimmel-sporer og allergener i luften, hvilket er cen-tralt for en vedvarende sundhed. Maskinen måler bl.a. tryk og luftfugtighed, så vi kan dokumentere faktuelt, at der er rent, og det er en helt sikker, effektiv og miljørigtig løsning.

Mod skimmel, lugt og bakterier

Ren luft til skolerne med Decon-X

Ren luft til skolerne med Decon-X

Decon-X-behandlingen kan med fordel benyttes som den afsluttende desinfice-ring i skimmel- og fugtsager, men kan samtidig også bruges som en midlertidig behandling, der straks fjerner allergener og dræber sporene, så videreudvikling af skimmelsvamp forhindres, og nye skader kan undgås. Desinficeringsløsningen kan desuden benyttes ved lugtsanering i forbindelse med f.eks. røg og sodlugt efter brand – samt rengøring efter skadedyrs-bekæmpelse og kloakskader, så eventuelle bakterier fjernes.

Senest har Sundhedsstyrelsens rapport ”Forebyggelsespakke – indeklima i skolerne” vurderet, at elevers koncentrationsevne til krævende opgaver forringes med op til 15 %, hvis de opholder sig i lokaler med dårlig luftkvalitet. Astma-Allergi Danmark vurderer, at 7-10 % af skolebørnene i Dan-mark har astma – og mange af disse også allergi over for bl.a. skimmelsvamp. Decon-X DX1-løsningen er ifølge Climates Danmark således et oplagt bud på effektivt at løse problemerne med skimmel, fugt og ringe luftkvalitet på danske skoler og institutio-ner samt i boliger og på arbejdspladser.

Læs artiklen om ren luft til skolerne på bygge og anlægsavisen her:

http://bygge-anlaegsavisen.dk/Climates-Ren-luft-til-skolerne

Læs som pdf her:

climates-ren-luft-til-skolerne-climates.pdf