Under behandlingen fyldes rummet af tør tåge af mild brintoverilteopløsning (Hydrogenperoxid 5 %) i nøje afstemte cyklusser. Hele processen varer ca. 3 timer. Rummet kan benyttes umiddelbart efter behandlingen er afsluttet og udluftning er foretaget. Rummet er nu nulstillet og desinficeret.