Det er kendt at sundhedssektor (hospitaler og plejesektor) samt fødevareindustri anvender betydelige ressourcer på at forhindre smitte- og kontamineringsrisiko fra farlige bakterier, svampe og vira, f.eks. C. difficile (C. diff), C. auris og norovirus. Men der er stadig betydelig risiko for infektion. Forskellige desinficeringsmetoder er tilgængelige men har ikke samme effektivitet.

Den logaritmiske skala anvendes som et objektivt mål for hvor effektiv en helrumsdesinficering er. Logreduktion (eller faldet i patogener) adskilles med faktorer på 10, idet hver yderligere faktor øger reduktionen af ​​antallet af levende bakterier med 90%. Logreduktion som en procentvis reduktion ser således ud:

1-log reduktion = 90% reduktion
2-log reduktion = 99% reduktion
3-log reduktion = 99,9% reduktion
4-log reduktion = 99,99% reduktion
5-log reduktion = 99.999% reduktion
6-log reduktion = 99.9999% reduktion

Til illustration af effekten på de forskellige log-niveauer: Hvis udgangspunktet er en koloni på 1.000.0000 (en million) C. diff. bakterier, betyder dræbningshastighederne følgende:

Et 1-log-drab reducerer kolonien til 100.000 C. diff bakterier
Et 2-log-drab reducerer kolonien til 10.000 C. diff bakterier
Et 3-log-drab reducerer kolonien til 1.000 C. diff bakterier
Et 4-log-drab reducerer kolonien til 100 C. diff bakterier
Et 5-log-drab reducerer kolonien til 10 C. diff bakterier
Et 6-log-drab reducerer kolonien til 1 C. diff bakterie.

Den højest mulige effektivitet, opnås med sporicide desinfektionsmidler, der dræber 99.9999% af patogener (6-log drab). Desinfektionsløsninger med lav log kan efterlade farlige patogener som C. diff, C. auris og norovirus.

Climates har derfor valgt at basere sine løsninger på kombinationen af Decon-X robotteknologi og Decon 521 – hydrogenperoxid (5%), der sikrer log-6 ved 3 fulde cyklusser.