Det fugtige danske klima er et slaraffenland for skimmelsporer, vira, lugt og bakterier, og det går særligt hårdt ud over indeklimaet i institutioner og på hospitaler. Med professionel rengøring med desinficering øges rengøringsniveauet og sygdomsfraværet falder markant.

Artikel om Climates fra Politikkens tillæg ”Den Grønne By”

-Hvorfor accepterer vi, at hele familier med vuggestuebørn er sygdomsramte gennem barnets første år på institution, spørger Signe Steen Risager, adm. direktør for Climates Danmark. -Mange institutioner har et virkeligt dårligt indeklima. Og takket være de uendeligt mange børn, der i dag samles på begrænset plads, og den ringe udluftning hober fugten sig op i rummene, og udviklingen af skimmelsporer, vira, dårlig lugt og bakterier florerer i rød zone.

Rensning og desinficering af luften

Estate Media Velkomstprisen 2016.

I 2016 fik Climates Danmark agenturet
på Decon-X i Danmark og modtog efterfølgende
Estate Media Velkomstprisen
2016 for sit initiativ til bekæmpelse
af fugt og skimmelsvampeproblemer.
Signe Steen Risager (i midten) modtager
Estate Media Velkomstprisen 2016.

I 2016 introducerede Climates Danmark ny norsk, miljørigtig teknologi til desinficering – Decon-X – og med potentiale til en revolutionerende dybdegående rengøring af bl.a. daginstitutioner, hvor det dårlige indeklima har givet grobund for et højt sygdomsniveau – syge børn og mange sygemeldinger hos personalet samt ikke mindst øget risiko for udvikling af astma og allergi hos både børn og voksne.

-Med en løbende desinficering af daginstitutionerne, fx hver 3. måned, ville ikke kun rummene, men også møbler, garderober og legetøj, der vandrer fra hånd til hånd, og som også kommer i munden og dermed er fyldt med bakterier, få en dybdegående rengøring, der efterlader hele institutionen med et rent, lugtfrit og sundt indeklima, forklarer Signe Steen Risager.

-Og det gode indeklima skaber tryghed hos forældrene og en særdeles god hverdag for både børn og personale. Får vi derudover også sat fokus på at vaske hænder meget oftere – vil vi være nået langt med et rent og trygt indeklima, påpeger Signe med en løftet pegefinger.

Effektiv desinficering af hospitalsstuer

-Vi anbefaler også Climates Decon-X behandling af hospitalsstuer. Her fjernes igen alle mikroorganismer – vira, lugt og bakterier samt skimmelsporer, og rummet samt inventar efterlades med et dokumenteret rent miljø. Der benyttes ingen farlig kemi, og der er ikke personale i rummet under rengøringen, hvorved risikoen for menneskelige fejl elimineres. Med flere maskiner i brug og fjernstyring kan rengøringspersonalet oven i købet desinficere flere stuer ad gangen. Det ville skabe stor tryghed for både patienter, pårørende og personalet at vide, at når man indlægger en ny patient på en stue, så er den totalt fri for skadelige mikroorganismer, der i værste fald kan forværre patientens tilstand yderligere. Og det er den effekt, man opnår ved at desinficere hospitalsstuerne med Climates Decon-X-behandlinger.

Climates Decon-X behandling

Med Decon-X desinficeringsmaskinen bekæmpes mikroorganismer – bakterier, vira, lugt og skimmelsporer – ved at sætte rummet under tryk med en tør damp i form af brintoverilte. Efter 5 timer er rummet totalt renset for mikroorganismer. Behandlingen koster blot 59 kroner pr. m3 og kan aftales nærmere, hvis man tegner et løbende abonnement. -Decon-X er et kæmpefremskridt inden for professionel desinficering, forklarer Signe, for den tørre damp trænger ind i samtlige sprækker og revner, så rummet får en dybdegående rensning, som almindelig rengøring slet ikke kan udføre. Maskinen kan naturligvis ikke fjerne den ude fra kommende fugt, men den renser luften totalt og dræber bakterier, vira og sporer, og med en abonnementsordning får man også forebyggende behandling, så problemerne ikke genopstår.

Desinficeringsopgaver

Eliminering af skimmelsporer, vira, lugt, bakterier


Varighed:
ca. 5 timer
Pris: ca. 59 kroner/m3

Miljøvenlig behandlingsmetode
Velegnet i alle bygninger, institutioner,
skoler, hospitaler og boliger fx.

Læs som pdf her:

Dårligt indeklima gør os syge