Transport

Typiske udfordringer

 • Smitterisiko er et markant problem.
 • Desinficering af ambulance, helikopter og inventar er afgørende for at fjerne smitterisiko.
 • Desinficering er afgørende for et sikkert arbejdsmiljø.
 • Manuel desinficering er tids- og ressource-krævende. Manuel proces har begrænset eller manglende kvalitetssikring.

Enkel og automatisk log6 desinficering

1. Klargør rum og udstyr

2. Start robotten

3. Vælg behandling

4. Desinficering i gang

5. SMS notifikationer

6. Dokumenteret resultat

10 fordele ved Climates Desinficering og Service:

 • Automatisk og effektiv desinficering. Fjerner bakterier, virus og svampesporer på overflader og luftbårne samt i revner, undersider og hvor lys ikke kan nå.

 • Dokumenteret effekt – Log6 (99,9999%) ved fuld behandling – Log4 (99,99%) ved korttidsbehandling.

 • Sensorstyret kvalitetssikret behandling. Sensorer måler temperatur, luftfugtighed og H2O2 koncentration (PPM). Robot udsender rapport straks efter afsluttet behandling.

 • Anbefalet af SSI – Statens Serum Institut til brug for rumdesinfektion i sundhedssektoren.

 • Desinficerer nænsomt uden skade på teknisk udstyr, tekstiler og øvrig inventar. Efterlader intet på overflader da restproduktet er ilt. Godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet. Ingen lugtgener. Rummet kan tages i brug efter behandling.

 • Minimalt tidsforbrug for operatør. Mere tid til andre opgaver.

 • Digitalt overblik og styring af data: Online procesovervågning, historik, SMS og e-mail-varsling til operatør.

 • Rådgivning og sparring om valg af løsning samt realisering i opdaterede opgaverutiner. Træning og certificering af operatører.

 • Serviceaftale med dansk support samt 10 års driftsgaranti. Online fjerndiagnostik for teknisk robot service. Vi sørger for årligt eftersyn, vedligehold og udskiftning af sliddele.

 • 24/7 beredskab af ekstrakapacitet til desinficering ved akut behov (f.eks. smitteudbrud).