En robot kan desinficere op til 200m³. Er arealet større kan flere robotter samarbejde om at mætte rummet.