Statens Serum Institut anbefaler teknologien til rumdesinfektion i sundhedssektoren:

Af Statens Serum Instituts hjemmeside fremgår det – ”Der foreligger dokumentation for, at Decon-X DX1 i kombination med Decon-X 521 har den ønskede effekt over for vegetative bakterier, svampe og bakteriesporer under rene forhold ved brug af NF T72-281-tests af desinfektionsmidler til rumdesinfektion. CEI finder på det foreliggende grundlag, at Decon-X DX1 i kombination med Decon-X 521 efter forudgående rengøring kan anvendes til rumdesinfektion i sundhedssektoren ved udbrud med resistente bakterier, Roskildesyge og Clostridium difficile, samt eventuelt ved slutrengøring/desinfektion, hvor dette ønskes”