Hospitaler

Typiske udfordringer

 • Hospitalsinfektioner er et markant problem.
 • Desinficering af patientrum, operationsrum og inventar er afgørende for at fjerne smitterisiko og for kontrol med smitteudbrud.
 • Desinficering er afgørende for et sikkert arbejdsmiljø.
 • Manuel desinficering er tids-og arbejdskrævende. Ingen sikkerhed for tilstrækkelig kvalitet og ensartethed.
Få et uforpligtende tilbud
Download pdf til udskrift

Enkel og automatisk log6 desinficering

1. Klargør rum og udstyr

2. Start robotten

3. Vælg behandling

4. Desinficering i gang

5. SMS notifikationer

6. Dokumenteret resultat

10 fordele ved Climates Desinficering og Service:

 • Automatisk og effektiv desinficering. Fjerner bakterier, virus og svampesporer på overflader og luftbårne samt i revner, undersider og hvor lys ikke kan nå.

 • Dokumenteret effekt – Log6 (99,9999%) ved fuld behandling – Log4 (99,99%) ved korttidsbehandling.

 • Sensorstyret kvalitetssikret behandling. Sensorer måler temperatur, luftfugtighed og H2O2 koncentration (PPM). Robot udsender rapport straks efter afsluttet behandling.

 • Anbefalet af SSI – Statens Serum Institut til brug for rumdesinfektion i sundhedssektoren.

 • Desinficerer nænsomt uden skade på teknisk udstyr, tekstiler og øvrig inventar. Efterlader intet på overflader da restproduktet er ilt. Godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet. Ingen lugtgener. Rummet kan tages i brug efter behandling.

 • Minimalt tidsforbrug for operatør. Mere tid til andre opgaver.

 • Digitalt overblik og styring af data: Online procesovervågning, historik, SMS og e-mail-varsling til operatør.

 • Rådgivning og sparring om valg af løsning samt realisering i opdaterede opgaverutiner. Træning og certificering af operatører.

 • Serviceaftale med dansk support samt 10 års driftsgaranti. Online fjerndiagnostik for teknisk robot service. Vi sørger for årligt eftersyn, vedligehold og udskiftning af sliddele.

 • 24/7 beredskab af ekstrakapacitet til desinficering ved akut behov (f.eks. smitteudbrud).

Desinficering med Climates DX1 robotteknologi